امار وفات بایگانی – فراتحلیل نیوز
تولد بیش از ۹۷۲ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون/فوت ۲۳۶ هزار نفر 19 آبان 1397
آمارهای لحظه ای ولادت و وفات؛

تولد بیش از ۹۷۲ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون/فوت ۲۳۶ هزار نفر

آمارهای لحظه‌ای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۹۷۲ هزار ولادت و همچنین بیش از ۲۳۶ هزار وفات در کشور رخ داده است.