امام اراده ها بایگانی – فراتحلیل نیوز
اقتدار ملی و مقابله با قدرت های جهانی ۰۷ آبان ۱۳۹۹

اقتدار ملی و مقابله با قدرت های جهانی

در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، مقابله با قدرت‌های جهانی، از راه استقلال کشور می‌گذرد و به دلیل ماهیت مداخله‌جویانه قدرت‌های بزرگ، کشورهای دارای استقلال، دشمن اصلی نظم موجود ارباب – بنده‌ای جهان است.

هدایتگر مسیر دانش بنیان‌ها ۰۶ آبان ۱۳۹۹

هدایتگر مسیر دانش بنیان‌ها

خط تولید باید بر اساس دانش بومی باشد این معنای دقیق فن‌آوری است. هنگامی که تولیدگران به نوعی از فن‌آوری دست می یابند در کنار آن به بسیاری از تکنولوژی های دیگر هم دست می‌یابند و با در اختیار گرفتن چنین قدرتی آینده ارتقای صنعت را نیز در دست می‌گیرند.

رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول ۰۶ آبان ۱۳۹۹

رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول

تحول در دوران زعامت حضرت آیت الله خامنه ای را می‌توان تاکید بر ساختار های قانونی کشور دانست

تحول با تغییر متفاوت است ۰۳ آبان ۱۳۹۹

تحول با تغییر متفاوت است

ایران عصر خامنه‌ای دل به دریا زد تا راهی بگشاید. با رهبری دریادل همراه شد و مسیر را گشود. موفقیت ها در بیانیه گام اول ذکر شده است. موفقیت های بعدی هم به شرط استقامت پشت سر هم پیدا می شوند زیرا قرآن فرموده است که شرط اولیه تغییر هر جامعه‌ای، آن است که آنان خود را تغییر دهند.

همایش علمی تبیینی امام اراده ها ۰۳ آبان ۱۳۹۹
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی اصفهان برگزار می کند

همایش علمی تبیینی امام اراده ها