امام اراده ها بایگانی – فراتحلیل نیوز
اقتدار ملی و مقابله با قدرت های جهانی 07 آبان 1399

اقتدار ملی و مقابله با قدرت های جهانی

در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، مقابله با قدرت‌های جهانی، از راه استقلال کشور می‌گذرد و به دلیل ماهیت مداخله‌جویانه قدرت‌های بزرگ، کشورهای دارای استقلال، دشمن اصلی نظم موجود ارباب – بنده‌ای جهان است.

هدایتگر مسیر دانش بنیان‌ها 06 آبان 1399

هدایتگر مسیر دانش بنیان‌ها

خط تولید باید بر اساس دانش بومی باشد این معنای دقیق فن‌آوری است. هنگامی که تولیدگران به نوعی از فن‌آوری دست می یابند در کنار آن به بسیاری از تکنولوژی های دیگر هم دست می‌یابند و با در اختیار گرفتن چنین قدرتی آینده ارتقای صنعت را نیز در دست می‌گیرند.

رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول 06 آبان 1399

رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول

تحول در دوران زعامت حضرت آیت الله خامنه ای را می‌توان تاکید بر ساختار های قانونی کشور دانست

تحول با تغییر متفاوت است 03 آبان 1399

تحول با تغییر متفاوت است

ایران عصر خامنه‌ای دل به دریا زد تا راهی بگشاید. با رهبری دریادل همراه شد و مسیر را گشود. موفقیت ها در بیانیه گام اول ذکر شده است. موفقیت های بعدی هم به شرط استقامت پشت سر هم پیدا می شوند زیرا قرآن فرموده است که شرط اولیه تغییر هر جامعه‌ای، آن است که آنان خود را تغییر دهند.

همایش علمی تبیینی امام اراده ها 03 آبان 1399
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی اصفهان برگزار می کند

همایش علمی تبیینی امام اراده ها