امام جمعه بایگانی – فراتحلیل نیوز
علی اکبری دلیل حذف برخی ائمه جمعه را اعلام کرد ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

علی اکبری دلیل حذف برخی ائمه جمعه را اعلام کرد

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، با بیان این که موضع گیری ائمه جمعه به نفع جناح های سیاسی و ورود در رقابت های حزبی خط قرمز است، تأکید کرد: به هیچ وجه فاصله غیر منطقی و تشریفات ائمه جمعه را نمی‌پذیریم.