امام سجاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
پاسخ امام سجاد(ع) به سوال از گریه‌های مداومشان چه بود؟ 21 شهریور 1398

پاسخ امام سجاد(ع) به سوال از گریه‌های مداومشان چه بود؟

چون حسین (ع)در کربلا شهید شد، در پشت او نشانه ای یافتند. از امام زین العابدین (ع)پرسیدند که این نشانه در پشت پدرت چیست؟ حضرت بسیار گریست و فرمود: این اثر آذوقه هایی است که بر دوش می‌کشید و به خانه فقرا می‌برد.