امام موسی صدر بایگانی – فراتحلیل نیوز
شیوه امام موسی صدر رفع محرومیت با احیای اندیشه دینی مردم بود 08 شهریور 1398
دکتر طغیانی:

شیوه امام موسی صدر رفع محرومیت با احیای اندیشه دینی مردم بود

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: برای رفع محرومیت باید احیای فکر دینی را انجام دهیم زیرا وقتی می‌توانیم کاری را انجام دهیم و آجر روی آجر بگذاریم که اندیشه مردم را درست کرده باشیم.

اندیشه ای که در “صدر” ماند 17 شهریور 1395

اندیشه ای که در “صدر” ماند

جهان اسلام این روزها و با افزایش خشونت ها بیش از هر زمانی به پیروی از سیره و مسلک امام موسی صدر در وحدت میان فرق اسلامی و گفتگوی ادیان نیازمند است.