امر به معروف بایگانی – فراتحلیل نیوز
ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر توسط اوباش در کرج 29 تیر 1398

ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر توسط اوباش در کرج

یک طلبه ناهی از منکر، توسط چند تن از اراذل و اوباش در مشکین‌دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ضاربان پس از درگیری، از محل متواری شدند.