امضا بایگانی – فراتحلیل نیوز
دست «امضا طلایی‌ها» چه زمانی قطع می‌شود؟ 24 اردیبهشت 1398

دست «امضا طلایی‌ها» چه زمانی قطع می‌شود؟

موضوع «امضای طلایی» در سازمان غذا و دارو در حالی از سوی وزیر بهداشت مطرح شد که کارشناسان معتقدند برای برخورد با رانت و فساد در صنعت دارو تنها شعار کافی نیست و باید اقدام جدی در این خصوص صورت گیرد.