اموال مسئولان بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا امیدی ها دلواپسِ «اعاده اموال نامشروع» شدند؟ 12 تیر 1398

چرا امیدی ها دلواپسِ «اعاده اموال نامشروع» شدند؟

سؤال مهم این است که چرا حامیان مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، عمدتاً از یک طیف سیاسی خاص هستند؟

همه آنچه از «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید بدانید 11 تیر 1398

همه آنچه از «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید بدانید

طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.