اموزش توئیتر بایگانی – فراتحلیل نیوز
۹ ترفند ترامپ در عملیات روانی روی مخاطبان+ مثال 30 تیر 1398

۹ ترفند ترامپ در عملیات روانی روی مخاطبان+ مثال

برنی سندرز می‌گوید ترامپ خودش آتش در سبد می‌اندازد و سپس برای خاموش کردن آن انتظار تقدیر دارد. این البته تنها ترفند ترامپ در عملیات روانی روی مخاطبان نیست.