اموزش و پرورش اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان دوباره تغییر کرد+تصویر 14 آبان 1397
فقط 4 ماه پس از انتصاب

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان دوباره تغییر کرد+تصویر

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: محمد اعتدادی که پیش از این رئیس حراست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان انتخاب شده است.