امیرحسن سمنانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
درگذشت اولین تهیه کننده آثار تلویزیونی «مهران مدیری» 16 شهریور 1395

درگذشت اولین تهیه کننده آثار تلویزیونی «مهران مدیری»

«امیرحسن سمنانی» تهیه کننده برنامه «ساعت خوش» به کارگردانی مهران مدیری درگذشت. سمنانی اولین تهیه کننده آثار تلویزیونی مهران مدیری بود.