امیر اب بایگانی – فراتحلیل نیوز
سی نکته درباره بودجه ۹۸ 30 دی 1397

سی نکته درباره بودجه ۹۸

مقایسه هزینه با مصارف هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌شدن محل مصرف ۸۰ ه.‌م ضروری است زیرا غیرمنطقی است که برای پرداخت ۶۲ ه.‌م، ۸۰ ه.‌م هزینه شود.