امیر اشرفی و همسرش بایگانی – فراتحلیل نیوز
از سوئیس تا بغداد؛ روایت حضور شهید حادثه هواپیما در پیاده‌روی اربعین 23 دی 1398

از سوئیس تا بغداد؛ روایت حضور شهید حادثه هواپیما در پیاده‌روی اربعین

امیر اشرفی و همسرش از شهدای حادثه سقوط هواپیما بودند، امیر در سوئیس به همراه همسرش درس می‌خواند، پدر امیر می‌گوید: عشقش کار فرهنگی بود و سال گذشته به بغداد آمد تا در مراسم اربعین شرکت کند.