امیر بیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
استقبال طلاب از پنجمین دوره آموزشی امیر بیان اصفهان  09 مهر 1397
مدیر موسسه امیر بیان اصفهان خبرداد: 

استقبال طلاب از پنجمین دوره آموزشی امیر بیان اصفهان 

مدیر موسسه امیر بیان اصفهان از ثبت نام ۲۰۰ طلبه در دوره پنجم آموزشی این موسسه خبر داد.