ام اس بایگانی – فراتحلیل نیوز
تنخواه ۳۰۰ میلیون دلاری در جیب وزیر برای هزینه در مواقع ضروری 18 مهر 1397
جهانگیری از برنامه ویژه برای رفع مشکلات احتمالی تامین دارو سخن گفت؛

تنخواه ۳۰۰ میلیون دلاری در جیب وزیر برای هزینه در مواقع ضروری

۳۰۰ میلیون دلار با مدیریت بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تنخواه قرار گرفته تا این وزارتخانه بتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز از این منابع در جهت رفع مشکلات احتمالی تامین دارو استفاده کند.