انبوه سازان استان اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
هزینه اجاره بهای مسکن در ۲ سال گذشته به شدت افزایش یافته است 12 مهر 1395

هزینه اجاره بهای مسکن در ۲ سال گذشته به شدت افزایش یافته است

رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان با بیان اینکه در کل کشور نیاز مسکن به چشم می‌خورد گفت: قدرت پایین و جو روانی حاکم بر جامعه سبب شده که مردم منتظر اتفاق تازه‌ای در زمینه مسکن باشند که البته این امر دائمی نیست.