انتخبات مجلس قالیباف بایگانی – فراتحلیل نیوز
 آغاز بکار ستاد فراخوان “مجلس نو” در جبهه پیشرفت و عدالت/ ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در سایت جهاد 31 تیر 1398
پیرهادی:

 آغاز بکار ستاد فراخوان “مجلس نو” در جبهه پیشرفت و عدالت/ ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در سایت جهاد

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت از ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در سامانه فراخوان انتخاباتی قالیباف خبر داد.