انتخبات ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
به یک فرد متخصص برای فرمانداری اصفهان نیازمندیم 28 اردیبهشت 1398

به یک فرد متخصص برای فرمانداری اصفهان نیازمندیم

از آن «خیلی زود» معاون استاندار قریب به ۲ ماه دیگر گذشت تا مدیریت غیرقانونی شهرستان اصفهان توسط سرپرست امروز (۲۶ اردیبهشت) به ۵ ماه برسد و همچنان استانداری اصفهان صحبت از «ادامه فرآیند قانوین انتخاب فرماندار» می‌کند و خبر از انتخاب «به‌زودی» فرماندار می‌دهد، مگر چه کنش و واکنشی قرار است در این «فرآیند» رخ دهد که ۶ ماه گذشته و هنوز هم نتیجه مشخص نیست؟!