اندیمشک بایگانی – فراتحلیل نیوز
ماجرای درگیری اندیمشک و دزفول چه بود؟ 01 فروردین 1398

ماجرای درگیری اندیمشک و دزفول چه بود؟

اختلاف قدیمی این دو شهرستان به مسئله مرزبندی و تقسیمات کشوری دزفول و اندیمشک برمی‌گردد و بارها بر سر این موضوع درگیری‌هایی بین دو شهر رخ داده است.