انرز اتمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقای صالحی جای شما در دانشگاه نیست؟/ اصل سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی: «نه سانتریفیوژها چرخید و نه زندگی مردم» 12 آذر 1397
به بهانه اظهارات اخیر دولت‌مرد هسته‌ای

آقای صالحی جای شما در دانشگاه نیست؟/ اصل سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی: «نه سانتریفیوژها چرخید و نه زندگی مردم»

ارزش حقوق صالحی کمتر شده و مردم هم در حوزه اقتصادی با مشکل هستند اوج یک اعتراف بود. اعترافی که نقض آشکار شعار «چرخیدن سانتریفیوژها به همراه گردش چرخ زندگی مردم» بود.