انفجار بیرت بایگانی – فراتحلیل نیوز
۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بیروت منفجر شده/ ترامپ: ژنزال‌ها به من گفتند حادثه بیروت یک حمله ترسناک بوده/ کارکنان کدام سفارتخانه‌ها در انفجار بیروت کشته یا زخمی شدند؟ 14 مرداد 1399
حواشی انفجار مهیب در بیروت؛

۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بیروت منفجر شده/ ترامپ: ژنزال‌ها به من گفتند حادثه بیروت یک حمله ترسناک بوده/ کارکنان کدام سفارتخانه‌ها در انفجار بیروت کشته یا زخمی شدند؟

تکمیل پازل جنگ اقتصادی و سیاسی و رسانه ای بر علیه دولت لبنان با ایجاد یک هزینه بزرگ اقتصادی از اولین تحلیل های این حادثه است.