انفجار پاریس بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصاویر انفجار مهیب در پاریس 22 دی 1397

تصاویر انفجار مهیب در پاریس

در پی انفجار یک خودرو در پاریس چندین ساختمان تخریب و تعداد زیادی مجروح شدند.