انقلابی گری اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
یا علی گفتیم و مطالبه حق آغاز شد! 03 مهر 1395

یا علی گفتیم و مطالبه حق آغاز شد!

«ما باید روش‌ها را اصلاح کنیم. در روش‌ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحله‌یی می‌رسیم که امروز دیگر جواب نمی‌دهد؛ باید مرحله‌ی دیگری را شروع کنیم.» با توجه به فرموده امام خامنه ای پایگاه تحلیلی خبری حرف شما از دامن زدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد و معیار انعکاس اخبار همچنین سیاست گذاری های خود را با میزان تعهد احزاب و گروه ها به قانون اساسی نظام و انقلاب اسلامی قرار داده است.