انگلساتن و اتحادیه اروپا بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازی اخر برکسیت: معامله بله یا خیر؟ /چرا ایرلند شمالی بریکسیت را پیچیده کرده؟ /معامله‌ی جدایی شامل چه مواردی می‌شود؟ /اگر پارلمان بریتانیا موافقتنامه را رد کند چه خواهد شد؟ 04 آذر 1397
تحولات برکسیت

بازی اخر برکسیت: معامله بله یا خیر؟ /چرا ایرلند شمالی بریکسیت را پیچیده کرده؟ /معامله‌ی جدایی شامل چه مواردی می‌شود؟ /اگر پارلمان بریتانیا موافقتنامه را رد کند چه خواهد شد؟

بریتانیا در حال حاضر بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و یک بازار واحد است، اما هر دو را بعد از Brexit ترک خواهد کرد. این امر وضعیت مرز ایرلند را به مرز گمرکی، همراه با کنترل افزایش خواهد داد. علاوه بر ایجاد چالش‌های عملی و اقتصادی، این به لحاظ سیاسی و روانی برای بسیاری از کسانی که سال‌ها انجا زندگی می‌کنند غیر قابل تصور است.