ان جی او بایگانی – فراتحلیل نیوز
سایه سنگین ورزش حرفه‌ای بر سر جوانان/ آقای سلطانی‌فر! تعادل بین ورزش و جوانان برقرار است؟ 22 اسفند 1397
وزارت ورزش منهای جوانان؛

سایه سنگین ورزش حرفه‌ای بر سر جوانان/ آقای سلطانی‌فر! تعادل بین ورزش و جوانان برقرار است؟

جالب اینجاست که گفته می شود وزارت ورزش و جوانان تا تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی طرح جدیدی را کلنگ‌زنی نخواهد کرد.