اهتمام دفتر تبلیغات اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
امیدآفرینی و خودباوری وظیفه امروز روحانیت 21 اردیبهشت 1398

امیدآفرینی و خودباوری وظیفه امروز روحانیت

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:با توجه به مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی طلاب موظف هستند با حضور مستمر و مؤثر در بین مردم امیدآفرینی، نشاط و شادکامی را با محوریت معنویت برای مردم ترسم کنند.