اورکان بایگانی – فراتحلیل نیوز
رئیس جمهوری دونتسک ترور شد / سخنگوی دفاعی دونتسک: آمریکا در این ترور دست دارد 10 شهریور 1397

رئیس جمهوری دونتسک ترور شد / سخنگوی دفاعی دونتسک: آمریکا در این ترور دست دارد

رسانه های خبری از کشته شدن رئیس جمهوری خلق دونتسک بر اثر یک حادثه تروریستی خبر دادند.