اوقاف اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
موقوفات استان اصفهان سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد 12 آبان 1397
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح

موقوفات استان اصفهان سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به وجود ۱۵ هزار و ۲۰۰ موقوفه در استان اصفهان گفت: موقوفات استان در طول سال ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد.