اپراتور خارجی موبایل بایگانی – فراتحلیل نیوز
کلاهبرداری ٣٨٢ میلیون تومانی اپراتورهای خارجی از ١٢۶ هزار مشترک موبایل ایرانی 04 آبان 1397

کلاهبرداری ٣٨٢ میلیون تومانی اپراتورهای خارجی از ١٢۶ هزار مشترک موبایل ایرانی

در جدیدترین شیوه کلاهبرداری از مشترکان موبایل از شماره‌ خارجی با مشترک تماس کوتاه گرفته و قطع می‌شود و با تماس مجدد مشترک با آن شماره، اپراتورهای خارجی تاکنون ٣٨٢ میلیون تومان از ١٢۶ هزار ایرانی دریافت کرده‌اند.