اپراتور خارجی موبایل بایگانی – فراتحلیل نیوز
کلاهبرداری ٣٨٢ میلیون تومانی اپراتورهای خارجی از ١٢۶ هزار مشترک موبایل ایرانی ۰۴ آبان ۱۳۹۷

کلاهبرداری ٣٨٢ میلیون تومانی اپراتورهای خارجی از ١٢۶ هزار مشترک موبایل ایرانی

در جدیدترین شیوه کلاهبرداری از مشترکان موبایل از شماره‌ خارجی با مشترک تماس کوتاه گرفته و قطع می‌شود و با تماس مجدد مشترک با آن شماره، اپراتورهای خارجی تاکنون ٣٨٢ میلیون تومان از ١٢۶ هزار ایرانی دریافت کرده‌اند.