اپراتور مجازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اولین اپراتور مجازی موبایل ایران مشخص شد 23 شهریور 1395

اولین اپراتور مجازی موبایل ایران مشخص شد

اولین پروانه رسمی اپراتور مجازی تلفن همراه ایران توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد.