ایت الله مظاهری بایگانی – فراتحلیل نیوز
وظایف جامعه المصطفی برای مقابله با حربه‌های مخالفان تشیع از لسان آیت‌الله مظاهری 30 بهمن 1397

وظایف جامعه المصطفی برای مقابله با حربه‌های مخالفان تشیع از لسان آیت‌الله مظاهری

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: افراد تحت تربیت جامعهالمصطفی علاوه بر آشنایی کافی با مبانی فقهی، اخلاقی و کلامی مذاهب و ادیان دیگر، باید به ابزارهای پیچیده و گسترده مخالفان تشیع و حربه‌های آنان در مقابله با تشیع و اسلام نیز توجه داشته باشند.