اینتر نشنال بایگانی – فراتحلیل نیوز
نگاهی به عملکرد شبکه ضدایرانی ایران‌اینترنشنال 04 مهر 1398

نگاهی به عملکرد شبکه ضدایرانی ایران‌اینترنشنال

در گزارش گاردین آمده بود که بودجه ایران‌اینترنشنال را عربستان تأمین می‌کند و رقم بودجه چیزی نزدیک به ۲۵۰میلیون دلار تخمین زده شده بود. این افشاگری بعد از آن رخ داد که جمال خاشقچی در ترکیه کشته شد.