بابک بایگانی – فراتحلیل نیوز
همه چیز درباره خنده متهمان در دادگاه! 06 شهریور 1397

همه چیز درباره خنده متهمان در دادگاه!

نمونه‌هایی از خنده متهمان در دادگاه وجود دارد که تصاویر آن هم بعضاً ثبت شده است، روانشناسان و رفتارشناسان درباره دلایل این خنده‌ها در دادگاه دلایلی را مطرح می‌کنند.