باد بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا باد و خودشید می توانند تمام نیاز برق کشور را تامین کنند؟ 11 شهریور 1397

آیا باد و خودشید می توانند تمام نیاز برق کشور را تامین کنند؟

موقعیت جغرافیایی ایران شرایط منحصر به فردی را برای تولید انرژی های نو فراهم کرده است.