باربد بابایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پخش سری جدید «شب کوک» از دی ماه 20 آبان 1395
باربد بابایی خبر داد

پخش سری جدید «شب کوک» از دی ماه

باربد بابایی مجری برنامه «شب کوک» گفت: پخش سری دوم این برنامه با عنوان «آوا نو» از اواخر دی ماه آغاز می شود.