بارور سازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
با بارورسازی ابرها نمی‌شود خشکسالی را از بین برد/وارد تَرسالی نشده‌ایم+پاورپوینت 26 مهر 1397
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

با بارورسازی ابرها نمی‌شود خشکسالی را از بین برد/وارد تَرسالی نشده‌ایم+پاورپوینت

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، گفت: بارش های اخیر در کشور و استان اصفهان به معنی خروج از دوران خشکسالی و ورود به دوران ترسالی نیست.