بازار همدو بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازار لوازم خانگی عاری از فروشنده و خریدار است/ خاک خوردن بارها در گمرک 20 شهریور 1397
رئیس صنف لوازم خانگی استان اصفهان:

بازار لوازم خانگی عاری از فروشنده و خریدار است/ خاک خوردن بارها در گمرک

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی استان اصفهان گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت کنونی جامعه، نه فروشنده‌ای برای عرضه محصولات است و نه خریداری برای تقاضای لوازم خانگی وجود دارد.