بازدهی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چندباور غلط درباره محیط کار 26 آبان 1401

چندباور غلط درباره محیط کار

بسیاری از باورهایی که درباره محیط و شرایط کاری بین مردم جا افتاده است، چندان مبنای درستی ندارند. حتی بررسی روان‌شناختی رفتار کارمندان در محیط‌های کاری نشان می‌دهد که برخی از این تصورات کاملا نادرست هستند.