بازسازی گنبد بایگانی – فراتحلیل نیوز
میراث اصفهان در دو راهی مرمت اصولی یا تخریب 10 آذر 1398

میراث اصفهان در دو راهی مرمت اصولی یا تخریب

با انتشار مطالب و تصاویری از دو رنگه شدن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله پس از مرمت، پای این بنای تاریخی به میدان جنگ تعمیر و تخریب کشانده شده است، از همین رو شنیدن صحبت متخصصان و البته مسؤولان می‌تواند راه نجات این اثر مهم تاریخی، برای رهایی از جدال پیش‌آمده باشد.