بازیگرمرد بایگانی – فراتحلیل نیوز
دواین جانسون پردرآمدترین بازیگر مرد جهان شد/ جکی چان در مقام دوم 06 شهریور 1395
فوربس اعلام کرد:

دواین جانسون پردرآمدترین بازیگر مرد جهان شد/ جکی چان در مقام دوم

با انتشار فهرست پردرآمدترین بازیگران مرد جهان، دواین جانسون یا «راک» امسال در صدر فهرست پردرآمدها قرار گرفت.