بازی های رایانه ای بایگانی – فراتحلیل نیوز
سهم ۹۵ درصد خارجی‌ها از بازار بازی‌های دیجیتال در ایران/ ۳۳ درصد از بازی‌کنندگان زن هستند 06 دی 1395
یک لحظه مکث

سهم ۹۵ درصد خارجی‌ها از بازار بازی‌های دیجیتال در ایران/ ۳۳ درصد از بازی‌کنندگان زن هستند

۶۷ درصد پرداخت کنندگان بازی‌های دیجیتال در ایران را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند ضمن اینکه متاسفانه ۹۵ درصد بازار بازی‌های دیجیتال در کشورمان متعلق به بازی‌های غیر ایرانی است.