باطنی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
سپاه محبوب تر از گذشته و مصمم تر از قبل حامی مظلومان ایران و جهان در برابر آمریکای مستکبر خواهد بود 20 فروردین 1398
پیام دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه محبوب تر از گذشته و مصمم تر از قبل حامی مظلومان ایران و جهان در برابر آمریکای مستکبر خواهد بود

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان: حاکمان خود کامه آمریکا که در مصاف با جبهه مقاومت بزرگترین شکست تاریخی خود را در منطقه تجربه کردند و سبک سری آنان شهره عالم گردیده برگ دیگری از دفتر حماقت خویش را ورق زدند