باگ شناسایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
حفره امنیتی خانمان برانداز اینترنتی شناسایی شد 08 اسفند 1395

حفره امنیتی خانمان برانداز اینترنتی شناسایی شد

محققان گوگل موفق به شناسایی بی سابقه ترین مورد نشت اطلاعات در وب در سال ۲۰۱۷ شده اند که نتیجه آن ضرورت تغییر تمامی کلمات عبور مورد استفاده کاربران سایت های اینترنتی است.