بثینه شعبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست 02 دی 1395
دمشق برای راهکار سیاسی آماده است/

مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست

مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه با تأکید بر رضایت این کشور از نتایج نشست سه‌جانبه مسکو درباره تغییر گفتمان ترکیه در قبال سوریه نیز تصریح کرد که این مسئله معلول اوضاع داخلی و سیاست نادرستی است که آنکارا را به بن بست کشانده است.