بحران اقتصاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
فقرا از «له شدن» زیر چرخ‌های توسعه به «گورخوابی» رسیدند 08 دی 1395
بی‌خانمان‌ها در این دولت گورخواب شدند

فقرا از «له شدن» زیر چرخ‌های توسعه به «گورخوابی» رسیدند

هنوز سیاست‌های دولت سازندگی درباره اینکه فقرا و بی‌خانمان‌ها لاجرم زیر چرخ‌های توسعه باید له شوند فراموش نشده که در دولت تدبیر و امید، راهکار عقیم‌سازی آنها به میان آمده و امروز، آوازه گورخوابی بی‌خانمان‌هایمان آبرویمان را در دنیا به حراج گذاشته است.