بخشدار بایگانی – فراتحلیل نیوز
سازمان بازرسی کشور در استخدام‌های اخیر استانداری اصفهان ورود کند/ افرادی که استخدام شده‌اند، تاکنون یک روز کار اداری نکرده‌اند 24 مهر 1397
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس:

سازمان بازرسی کشور در استخدام‌های اخیر استانداری اصفهان ورود کند/ افرادی که استخدام شده‌اند، تاکنون یک روز کار اداری نکرده‌اند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه قوانین و مقررات در استخدام‌های اخیر استانداری اصفهان رعایت نشده است، گفت: انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور در استخدام‌های اخیر استانداری اصفهان ورود کند.