بخش خصوصی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پول مردم در پروژه بخش خصوصی! 21 آبان 1395
ساخت و سازهای نجومی شهر/ این قسمت نمایشگاه سازی به سبک شهرداری!

پول مردم در پروژه بخش خصوصی!

این پروژه به ۷۰ میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد و علی رغم کسری، شرکت نمایشگاه ها ۳۲ میلیارد تومان با سازمان عمران قرارداد بسته که توان تسویه پیش پرداخت ها را ندارد.