بدهکاران بانکی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی برای بدهکاران بانکی 14 بهمن 1395
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی مطرح کرد

جزئیات بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی برای بدهکاران بانکی

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی گفت: ایجاد محدودیت برای آزادی های شخصی از جمله ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام قانونی و اجرایی بانک ها است.