بدهکار بایگانی – فراتحلیل نیوز
فرار دانشجویان بدهکارآمریکایی به دیگر کشورها 13 آبان 1397

فرار دانشجویان بدهکارآمریکایی به دیگر کشورها

برخی دانشجویان مقروض امریکایی که توان بازپرداخت بدهی ها و اقساط وام های خود را ندارند، به شیوه های مختلف از این کشور فرار کرده و در نقاط مختلف دنیا مخفی می شوند.