بدهی بانک ها بایگانی – فراتحلیل نیوز
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی چقدر بدهی دارند؟+جدول 06 آذر 1397

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی چقدر بدهی دارند؟+جدول

مجموع بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء۱ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک‌های مسکن، صادرات، آینده، تجارت و ملت بیش‌ترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.